01

ocuco web dairy

Dashboard

Dashbordet er det første du ser når du logger inn i kontrollpanelet. Hvis det er noen feil , vises de i en graf i synkende rekkefølge. Butikken med flest feil ligger øverst.

Ocuco Web Diary

Ved å klikke på en avde blå søylene vil du bli tatt til feillogg for aktuell butikk, slik at du enkelt kan identifisere problemer:

Ocuco Web Diary

02

Ocuco Web Diary

02 Organisasjoner og Butikker

Setup and maintenance of multi site practices is easy. The organization record contains the details that are common to all practices, with practice records containing localized details.

image006

Hver organisasjon er oppført med et sett av fire kontrollknappene til høyre:

Ocuco Web Diary

Ocuco Web Diary Liste over hver butikk i organisasjonen

Ocuco Web Diary Rediger organisasjonens konfigurasjon

Ocuco Web Diary Slett organisasjon

Ocuco Web Diary Legg til en ny butikk for organisasjonen.

Organisasjonskonfigurasjon

Online Timebok Widget kan konfigureres til å passe inn i din eksisterende nettside . Konfigurasjonsalternativer omfatter:

Farge og skrifttype
Alternativer for datoformat
12 eller 24 timers klokke
Språk
Konfigurerbare felt for adresse

Ocuco Web Diary

Practice Configuration

Hver butikk er konfigurert for tilkobling til en rekke butikksystemer, inkludert Acuitas, See20/20 og Optitec RS. Det vil håndtere sikre tilkoblinger ved hjelp av HTTPS eller HTTP.

Ocuco Web Diary

Matrisekonfigurasjon

Hver butikk kan konfigureres til å håndtere en rekke timelengder basert på aldersgrupper som konfigureres her

Ocuco Web Diary

Regler

Hver butikk kan konfigurere en rekke timelengder basert påaldersgrupper, standard synsundersøkelse, lindekontroll, enten de er en ny eller eksisterende kunde og om de trenger en utvidet synsundersøkelse.

En butikk kan bruke matrisen under for å definere timelengder.

Ocuco Web Diary

03

Ocuco Web Diary

03 En-linjers konfigurasjonsscript

Konfigurasjonsscriptet er redusert til en enkelt linje som er innebygd i butikkens nettside hvor som helst mellom body-kodene.

Scriptet genereres når en butikk konfigureres. Etterfølgende konfigurasjonsendringer vil bli automatisk lagt til butikkens webside. Så hvis du endrer språket på nettstedet fra engelsk til fransk vil endringen være aktive med en gang.

Hvis du trenger å nå skriptet for en bestemt butikk, gjør følgende:

Ocuco Web Diary

Deretter trykker du på den grønne knappen (Konfigurasjon), og skriptet vil vises slik:

Ocuco Web Diary

04

Ocuco Web Diary

04 Diagnose

Hvis du vil sjekke om en butikk fungerer som den skal , naviger til gjeldende butikk slik:

image-diagnostics-1

Klikk på diagnoseknapp :

Diagnosen vil:

Kontroller tilkoblingen
Vise programvareversjon
Vise innstillinger i OptitecRS
Vis tilgjengelige timebøker
Vis tilgjengelige tider

Du kan også se hvor lang tid hver kommando tar i millisekunder.

Tester som feiler vises i rødt og tester som er OK vises i grønt :

Ocuco Web Diary

05

Ocuco Web Diary

05 Sikker tilgang

Tilgang til kontrollpanelet styres av brukernavn og passord. Følgende detaljer er lagt til for hver bruker:

Ocuco Web Diary

Brukeren kan ha tre ulike roller:

Super admin – Full tilgang
Admin – Begrenset tilgang
Medlem

Tilgangsrettigheter for de ulike roller konfigureres her:

Ocuco Web Diary

06

Ocuco Web Diary

06 Endringslogg

For å unngå forvirring om hvem som har gjort hva i en konfigurasjon, registreres alle endringer i en logg.

Endringsloggen er tilgjengelig ved å trykke på knappen for “endringslogg” i konfigurasjonen for “organisasjon” og “butikk”:

Ocuco Web Diary

Endringsloggen vises deretter slik:

Ocuco Web Diary

07

Ocuco Web Diary

07 Flerspråklig

Det er nå mulig å velge “foretrukket språk”:

multilingual

Top